มาช๊อปผลิตภัณฑ์ ออไรซ์ AuRyzz ได้ที่งาน

SME Fest Fashion Health & Beauty
ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560
หอประชุม มหิศร SCB Park
08.30-17.30 น.