ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

NutriPure Supplement Food กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของออไรซ์ ผลิตจากสารสกัดจากข้าว และสารสกัดธรรมชาติที่ยังคงความเชื่อในความสวยและสุขภาพดีธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองระบบ GMP และ ISO 22000 นอกจากนั้นยังใช้เทคโนโลยีในการบรรจุ ZilCap ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้คงคุณค่าตลอดอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์

แสดง 1 รายการ