Tag

มะเร็งปอด Archives - Auryzz

Stop Lung Cancer by GAC

สยบมะเร็งปอด ด้วยฟักข้าว

By | มะเร็ง | No Comments

สยบมะเร็งปอด ด้วยฟักข้าว

มะเร็งปอด โรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายและมีอัตราการเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นทุกปี เพราะมะเร็งปอดนั้นคือโรคที่ร้ายแรงมาก เมื่อเกิดขึ้นในระยะที่โรคเริ่มลุกลามแล้ว ยากที่จะรักษาให้หายขาดได้ สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดก็คือ Read More